052601-X5 CNC 無平衡桿旋翼頭組

X5 CNC 無平衡桿旋翼頭組

NT$1,950

適用 X5 FES(FBL)系列

商品編號: 052601 (208500). 商品分類: .

商品介紹

內容物:
軸承(Ø3xØ6×2.5mm) x4
內齒華司 (2×6) x4
連桿球頭(M2x6.5) x2
CNC 主旋翼夾頭舵炳 x2
FES CNC 主旋翼頭 x1
FES 主軸 (8mm) x1
FES CNC 剪型臂 x2
剪型臂拉桿 x2
拉桿頭 (4.8mm) x4
橫軸橡皮墊(硬度95°) x2
插銷(2x14mm) x2
不鏽鋼連桿(2x49mm)x2
M2.6×10 有頭內六角螺絲 x2
M3x6 有頭內六角螺絲 x2
M3x32 半圓頭內六角螺絲 黑 (半牙) x1
止滑螺帽 (N3x5.5L) x1
華司(Ø3.1xØ4.6×0.6mm) x4

您也許可能需要…維修件

X5 CNC 無平衡桿旋翼頭組 (208500)