X7 CNC腳架固定座(亮銀)

CNC腳架固定座(陽極亮銀)

NT$400

適用 X7 / X7 FORMULA / NX7 Formula 系列

商品編號: 073205 (217039). 商品分類: , , .

商品介紹

內容物:
腳架固定座(亮銀) x2
M3x5半圓頭內六角螺絲 黑 x4
M3x14半圓頭內六角螺絲 黑 x6
M3x27內六角螺絲 黑 x2